“Hồi nhỏ, tôi đã luôn mong mẹ đi chợ về với chiếc làn đầy thức ăn. Lúc đó, tôi hào hứng lắm! Bây giờ tôi và vợ vẫn duy trì đi chợ bằng làn, như vậy các con tôi sau này sẽ nhớ bố mẹ chúng đã cố gắng giảm nhựa và túi ni-lông để giữ lại môi trường xanh cho chúng.”

Anh Trường, 40 tuổi – Yên Bái