Trong ảnh là chị Thoa và bạn của mình. Chị Thoa hiện tại đang là giám đốc của một công ty trà. Mặc dù công việc nhiều bận rộn nhưng chị Thoa vẫn duy trì lối sống rất “xưa cũ”, vẫn đi xe đạp và vẫn mang làn mỗi khi đi chợ.

Chị Kim Thoa, 37 tuổi – Công ty Trà sạch An Nguyên