Đây là câu nói vui của Chị Nhung – người đã nói không với túi ni-lông nhiều năm qua. Chị Nhung chọn cho mình một phong cách cổ điển, đi xe cổ, dùng làn cói… và vẫn rất vui. Chị không cảm thấy bất tiện chút nào khi không còn dùng túi ni-lông.

Chị Hồng Nhung, 34 tuổi – Hà Nội