Đây là thông điệp của nhóm bạn yêu môi trường. Các bạn cho rằng nỗ lực của mình là nhỏ bé, nhưng nếu mỗi người trong chúng ta dùng ít đi 1 túi ni-lông sử dụng một lần, Việt Nam sẽ giảm được gần 100 triệu túi, cả thế giới sẽ giảm được 7,8 tỷ túi. Hãy chung tay vì hoà bình, thịnh vượng cho con người và hành tinh của chúng ta.

An Nguyễn – Trường St Paul American Hà Nội cùng Phương Anh và Khánh Linh – Trường THPT Nguyễn Siêu