Các bạn trẻ phá cách khi đi siêu thị cùng làn cói.

Đức Anh – Học viện Báo chí và Tuyên truyền