“Vì tương lai của các con, để các con được sống trong môi trường trong lành, sạch sẽ, tôi sẽ cố gắng nói không với túi ni-lông mỗi ngày.”

Chị Hoa, 30 tuổi – Thái Nguyên