Nhớ lại trước đây, không sử dụng túi ni-lông, các bà, các mẹ, các chị vẫn đi chợ, vẫn mua được đủ các loại đồ. Xôi được gói trong lá chuối; cá với thịt được bọc trong chiếc lá bàng to; đồ khô được gói trong giấy báo… tất cả vẫn rất gọn gàng. Ngày ấy xe cộ chưa phát triển, các bà, các mẹ còn xách giỏ đi bộ cả mấy cây số được; nay xe có cốp rộng, có quai treo, chỗ đựng, việc xách giỏ đi chợ tại sao lại khó làm đến vậy?

Chị Hoà, 39 tuổi – Yên Bái