Nhiều người trong chúng ta chắc hẳn đã rất quen thuộc với hình ảnh này – hình ảnh mẹ về chợ với đồ ăn trong giỏ xe và trong làn. Đây là khoảnh khắc đẹp mà Nhiếp ảnh gia vô tình bắt gặp trên phố Hà Nội giữa một ngày nắng nóng. Cô ấy đã bỏ qua sự tiện lợi của những chiếc túi ni-lông, chọn giữ lại chiếc làn thân thuộc.

Một hình ảnh NAG bắt gặp trên phố Hà Nội