“Tôi luôn nghĩ rằng mỗi hành động của cha mẹ sẽ là khuôn mẫu để cho các con học tập. Muốn dạy các con bảo vệ môi trường thì chúng ta cần ý thức việc bảo vệ môi trường trong từng hành động nhỏ.”

Chị Thúy, 35 tuổi – Hà Nội