“Từ lúc hiểu được tác hại của rác thải nhựa, Hà Hương đã không còn dùng túi ni-lông khi mua sắm nữa. Hà Hương dùng làn cói thay cho túi ni-lông khi đi mua sắm, vẫn rất phong cách và tiện lợi.”

Diễn viên Hà Hương – Nhà hát ca múa nhạc Trung ương