Mối nguy về rác thải nhựa càng tăng lên khi ước tính mỗi phút trôi qua, thế giới có 1 triệu chai nhựa được bán ra và mỗi năm có khoảng 5 ngàn tỉ túi ni lông được tiêu thụ. Riêng ở Việt Nam, lượng rác thải nhựa thải ra môi trường mỗi ngày là hơn 2.500 tấn. Triễn lãm ảnh Túi xanh đi chợ nhằm tác động nhằm thay đổi ý thức con người và tạo thói quen mới trong sinh hoạt, thay đổi ý thức, thói quen sử dụng của các bạn học sinh, sinh viên về bao bì ni lông, các sản phẩm nhựa dùng một lần. Bởi chính thế hệ trẻ sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực nhất tác động đến người thân và mọi người xung quanh.