Những vấn đề về môi trường và biến đổi khí hậu đe dọa cuộc sống của chúng ta, gia đình và tương lai của chúng ta. Những người trẻ tuổi Việt Nam, các bạn có vị trí, tầm quan trọng nhất định, các bạn cần hành động ngay và các bạn chính là kênh truyền thông mạnh mẽ nhất!

Đức Anh – Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Thảo Nguyên – Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội và Quế Anh – Trường THPT Thực nghiệm